Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.xbeautygroup.pl

 

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem xbeautygroup.pl jest X-Beauty Polska Sp. z o.o.Ul. Półwiejska 17/26 61-888 Poznań, NIP 521-38-72-620 x@xbeautygroup.pl.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez X-Beauty Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego xbeautygroup.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

 

 1. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 3. Regulamin– Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.xbeautygroup.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.xbeautygroup.pl, za którego pośrednictwem Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy X-Beauty Polska Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Zasady działania sklepu internetowego X-Beauty Polska Sp. z o.o..

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. X-Beauty Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji drogą elektroniczną poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - Klientem, a Sklepem.

 III. Rejestracja / zakup

 1. Dokonując zakupu/rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie oraz w Polityce Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych w momencie dokonywania zakupu / rejestracji. W przypadku podania nieprawdziwych lub niemożliwych do zidentyfikowania danych osobowych podczas zakupu / rejestracji wynikająca z tego elektroniczna umowa będzie nieważna. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient korzysta z usług na rzecz osób trzecich z danymi innej osoby.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy czy błędy wynikające z podania przez Użytkownika nieprawidłowych i/lub niedokładnych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty przez Użytkownika hasła lub udostępnienia go osobom nieupoważnionym z żadnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 

 1. Dostępność zamówionych towarów.
 2. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 3. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.
 4. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 

 1. Zamówienia i wykonanie umowy.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia umowy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.www.xbeautygroup.pl.
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 1. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych, wybór formy płatności, sposobu wysyłki oraz przesłanie zamówienia.
 3. Umowa może być zawarta w języku polskim.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Klientowi.
 5. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego są przyjmowane całą dobę - przez cały rok. Sklep internetowy odpowiada na zamówienie w ciągu 24h roboczych od jego złożenia (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-17.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
 6. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 7. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 9. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.
 10. Realizacja przesyłek:
  1. w przypadku wpłaty na konto przesyłki są wysyłane w ciągu 48h roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,
  2. w przypadku przesyłek pobraniowych realizacja następuje w ciągu 48h roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 1. Do zamówionego towaru dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT ale jedynie w przypadku gdy Klient poda uprzednio nr NIP podczas składania zamówienia jego brak skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury VAT do niniejszego paragonu.
 2. Przy wyborze płatności za pobraniem, faktura VAT zostanie wysłana mailowo w ciągu 7 dni, po odebraniu przesyłki.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 4. Koszt przesyłki, zgodnie z zamieszczoną przy zamówieniu kalkulacją pokrywa Klient.
 5. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Zakupując produkty do użytku profesjonalnego klient oświadcza, że jest odpowiednio przeszkolony z ich aplikacji (Shellac Certified Pro w przypadku lakierów CND Shellac oraz PLEXIGEL w przypadku żeli budujących) oraz pracuje z kosmetykami w systemie włącznie z oryginalną Lampą CND i nie miesza produktów różnych marek  a produkty wymagające utwardzenia w lampie LED CND będą utwardzane jedynie w lampie marki CND. Jest to bardzo ważne w przypadku zgłaszania reklamacji produktowych.

 

 1. Anulowanie zamówienia.
 2. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 3. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem email: x@xbeautygroup.pl lub pod numerem telefonu 790 777 834

 

VII. Płatności.

 1. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  należy wybrać sposób płatności.
 2. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności, która może nastąpić:
  1. Przelewem na numer konta bankowego (waluta: złoty polski) w Banku PKO BP  07 1020 4027 0000 1202 1690 3038.
  2. Przelewem online (płatnością za pośrednictwem systemu przelewy24.pl oraz PayU).
  3. Pay Po za pośrednictwem bramki Przelewy24
  4. Za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru.
  5. W systemie ratalnym mBank
  6. Kartami płatniczymi:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem bankowym należy dokonać dyspozycji bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Sklepu, nie później niż w ciągu 24h od złożenia zamówienia.
 5. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu we wskazanym wyżej terminie, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
 7. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i od stawki doręczyciela. Dostawcą na terenie kraju jest firma In Post.
 8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

VIII. Czas realizacji zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IX. Ceny.

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych, lub wyprzedażowych.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, Strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy X-Beauty Polska Sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Sklep dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
 • zmiany form płatności,
 • zmiany sposobów dostawy,
 • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.20.2020
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
/* */ gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });
Sklep internetowy Shoper.pl